KARTA INFORMACYJNA

 

 

Symbol komórki

BONe

 

 

TEMAT SPRAWY:

Wynajmowanie jednostek pływających wraz z załogą obcym podmiotom            w celu np.: pobrania próbek wody, dna, przeprowadzenia obserwacji, transportu osób itp.

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu

 

Ul. Fińska 5

72 – 602 Świnoujście

tel.: 321-53-53, 321-62-50, 321-62-56, fax.: 321-52-55

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Art.2 ust.1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U.. Nr 97, poz.1050)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 

Złożenie do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie wniosku w powyższej sprawie.

 

II. OPŁATY:

 

Zgodnie z  Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia          21 marca 2003 roku w sprawie opłat za czynności i usługi Urzędu Morskiego w Szczecinie.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

7 dni

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Nie przysługuje (usługa nie jest objęta statutową działalnością Urzędu Morskiego w Szczecinie)