Skan załączonej petycji wraz z informacją: PDF
Data złożenia petycji: 1 lutego 2024 r.
Aktualny status petycji: rozpatrzono
Data rozpatrzenia petycji: 14.02.2024 r.