OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG) w sprawie projektu planu urządzenia lasu dla lasów będących w użytkowaniu Urzędu Morskiego w Szczecinie na lata 2023 - 2032


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na "Dzierżawę terenu w Porcie Dźwirzyno przeznaczonego pod parking samochodowy lub działalność rekreacyjno-rozrywkową"