DU
DYREKTOR URZĘDU
DIM
Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej
DT
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
DON
Zastępca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
FK Wydział Finansowo-Księgowy FSC/PSC Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu OW Inspektorat Ochrony Wybrzeża ON Wydział Oznakowania Nawigacyjnego
PO Wydział Prawno-Organizacyjny CMKE

Sekretariat Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

GPG Wydział Gospodarki Przestrzennej i Geodezji PM Wydział Pomiarów Morskich
SP Wydział Spraw Pracowniczych DM Wydział Dokumentów Marynarzy TI Wydział Techniczno-Inwestycyjny E Wydział Energetyczny
BSOŻ Biuro Spraw Obronnych Żeglugi KPn Kapitanat Portu Szczecin DBM Wydział Dróg i Budowli Morskich Wydział Elektroniki i Łączności
BDU Biuro Dyrektora Urzędu KPe Kapitanat Portu Świnoujscie ZT Wydział Zaopatrzenia i Transportu BONn Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
ISO Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania KPd Kapitanat Portu Dziwnów GA Wydział Gospodarczo - Administracyjny BONe Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujsciu
IN Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPt Kapitanat Portu Trzebież     WiT Wydział Technologii Informatycznych
BHP Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KPk Kapitanat Portu Kołobrzeg        
KAW Zespół ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego KPdr Kapitanat Portu Darłowo        
KZ Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej P.POŻ. Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej        
    IRM Inspektorat Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego        
     WŚ  Wydział Środowiska